Support
www.jeunesse-group.com
097-178-9852
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ผลตอบแทน

วันที่: 2016-04-20 11:52:08.0

นักธุรกิจเจอเนสส์โกลบอล จะได้รับผลตอบแทนตามรายละเอียดด้านล่างนี้ ผลตอบแทนจากการทำธุรกิจกับเจอเนสส์โกลบอล
เรียกได้ว่าเป็นผลตอบแทนที่ทำได้ง่ายและยุติธรรมมากที่สุดบริษัทหนึ่งของโลก
ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันที่จะได้รับผลตอบแทนนี้ แม้ว่าจะเป็นผู้เริ่มต้นใหม่ก็ตาม



การเริ่มต้นธุรกิจกับเจอเนสส์โกลบอล จะมี PACKAGE การสมัครเริ่มต้นที่ 8,325 บาท
ซึ่งในทุก PACKAGE จะได้รับกรมธรรมประกันชีวิต และสินค้าเจอเนสส์ในราคาพิเศษ ซึ่งรวมอยู่ราคานี้แล้ว ไม่ต้องจ่ายเพิ่มแต่อย่างใด
ลองดูรายละเอียดในแต่ละ PACKAGE ด้านล่างนี้ ถ้ามีข้อสงสัยสามารสอบถามรายละเอียดได้ที่
อีเมล : jngoldbal@gmail.com หรือ โทรศัพท์ : 097-178-9852




business1-global.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร: 097-178-9852

อีเมล: jngoldbal@gmail.com